Søk

digitalskolehverdag

Digitale lærebøker ved Hamar Katedralskole

I fem klasser her ved Hamar Katedralskole har vi nå tatt i bruk digitale lærerbøker i nesten alle fag. Dette gjelder for to klasser VG1, studiespesialiserende, to klasser VG2, studiespesialiserende og tre klasser VG2, Design og Håndverk.

Dette er noe vi igangsatte i skoleåret 2014-2015, og er en del av et prosjekt som skal gå i tre år her ved skolen der vi skal prøve ut hvordan vi skal kunne utnytte digitale læremidler systematisk og målrettet i elevenes læringsituasjon.

Det vi har gjort i disse klassene er at de i motsetning til de andre klassene ved skolen har fått hver sin hybrid-PC, d.v.s. en PC som har trykksensitiv skjerm og også med digital penn slik at de kan skrive med denne på skjermen. I fjor fikk elevene en Dell Pro2 maskin der pennen dessverre ikke var funksjonell til vårt bruk. Det skoleåret vi er inne i nå har elevene fått en Microsoft Surface 3 med aktiv penn.

Som sagt ovenfor så har vi valgt digitale bøker. Bakgrunnen for dette er at noen av oss lærere synes de gamle «analoge» bøkene vær dårlig egnet studieteknisk for elevene. Etter at gratisprinsippet kom inn i skolen kan jo elevene bare gjøre en ting i disse bøkene, og det er å lese. Det er jo klart det sentrale når det gjelder bøker, men det legger samtidig hindringer i veien for å bruke boka som et dynamisk læremiddel. Alle som har gått på skole/studert vet jo at når man leser en bok har man behov for å kunne streke under, notere, lime inn og andre ting i boka. Med andre ord gjøre boka til sin i forhold til hvordan en selv lærer best.

bilde1

Her ser dere hvordan skjermen er delt slik at man kan jobbe med OneNote og boka opp samtidig, og kopiere ord, uttrykk, setninger etc over i i notatblokka

Andre ting som gjorde at digitalboka ble valgt er at den kan også kopieres fra, man kan forstørre/forminske tekst på en enkel måte og man kan få opplest teksten fra boka. Med andre ord så er dette en type lærebok som åpner for mange flere muligheter enn en vanlig lærebok gjør.

Når det gjelder type bok vi har valgt så er det mest bøker fra Brettboka som er ordinære papirbøker som har blitt digitalisert. Denne leverandøren leverer gode tjenster med enkle redigeringsmuligheter som elevene raskt lærer seg å ta i bruk. Fordelen er jo at elvene i disse klassene har de samme bøkene som resten av skolen har, men da i digital utgave.

bilde2

Eksempel på redigering fra Brettboka.

I tillegg bruker vi også Smartbok i noen fag. Dette er bøker som laget spesielt for digitalisering, dvs bøker som ikke er kopier av papirbøker. Disse har også opplesing av tekster, mulighet for zooming og også noen redigeringsmuligheter. Det er noe mindre muligheter for redigeringsmuligheter her , men opplesningsfunksjonen er bedre. Denne finne også i en online-versjon der man har flere muligheter.

bilde3

Eksempel fra Smatboka, Skills i engelsk

I tillegg finnes det flere typer digitale bøker som f.eks Unibok, men disse har vi ikke tatt i bruk her på skolen.

Yngve

Reklamer

Hvordan er det å arbeide i en heldigital skolehverdag?

Fordeler ved heldigital skolehverdag

Ved skolestart i august i år fikk 105 elever beskjed om at de skulle være med i prosjektet Heldigital skolehverdag. Prosjektet innebærer konkret at elevene jobber mer digitalt enn andre elever. De får en hybrid-PC i stedet for den vanlige skole-PCen (Liten PC med touchskjerm og avtakbart tastatur), og de skal jobbe med Onenote og Office 365 i alle fag. Elevene har også digitale bøker i stedet for papirbøker.

Dette er andre året vi har et slikt prosjekt ved skolen. I fjor var 60 elever på VG1 studiespesialiserende involvert i et tilsvarende prosjekt. Disse elevene går nå på VG2 og har digitale bøker i de fagene de selv ønsker.

Det er kanskje et paradoks at vi lar elevene jobbe MER digitalt i en tid der vi kanskje i høy grad er bekymra for at unge mennesker bruker for mye tid foran skjermen. Men vi mener at det er nødvendig å jobbe digitalt nettopp for å ruste dem til årene som kommer. Erfaringene etter ett år med heldigitale klasser viser imidlertid dette:

Vi kommer raskt i gang med timene og mister ikke tid.

Når elevene har alle notatbøker og lærebøker samla på ett sted, så mister vi mindre tid. De glemmer verken bok eller notatbok i skapet. Pcen lader de om natta hjemme, og den er såpass liten at den greit får plass i veska de bærer rundt på. Stort sett har de alt de trenger, bare de har med seg Pcen.

Hybrid-Pcen mer mer fleksibel enn en vanlig PC.

Det er en stor fordel at elevene kan ta skjermen av tastaturet og legge Pcen ned. Den er dessuten så liten at vi helt fysisk ser elevene bedre. De kan ikke «gjemme seg bak» skjermen i like stor grad som når PCen har vanlig størrelse. Likevel oppleves ikke Pcen som for liten, for elevene har jo touchfunksjon og forstørrer greit det som evt. står med for liten skrift.

Elevene har alt samla på ett sted.

Elevene opplever at de ikke mister notater og at de raskt kan søke opp informasjon de har behov for. Onenote er noe av det fjorårets prosjektklasser var aller mest fornøyd med å lære seg bruken av. De ser at dette er et nyttig program for samarbeid og lagring av notater. Når de også har læreboka si på Pcen, har de alt de trenger når de skal jobbe med faget. Pcen blir først og fremst et redskap for å lære, ikke for å bli underholdt.

Elevene lærer seg å holde fokus i digitale omgivelser.

I studier og arbeidsliv senere vil elevene møte digitale fristelser. Mobiltelefonen er med overalt, og de skal forsøke å unngå å bruke for mye tid på Facebook eller nettaviser når de strengt tatt skal fokusere på å lese til eksamen. Derfor trenger skolen å hjelpe elevene til å lære å konsentrere seg. Det krever at lærerne legger til rette for læring på skjerm. Vi må jobbe med fokus . Vi bør legge til rette for aktivitet rundt en felles digital tavle. Vi må fysisk bevege oss mer rundt i klasserommet og engasjere oss i det som skjer på elevenes skjermer.

Men det at Pcen er oppe store deler av timen, tvinger også fram hos elevene et behov for å jobbe konsentrert. De opplever selv at de mister mye dersom de sklir ut.

Elevene blir bevisste på hvordan de lagrer, deler og systematiserer.

Både lærere og elever ved skolen vår har veldig positive erfaringer med Onenote etter det første skoleåret. Elevene har blitt opptatt av å synkronisere mot sky, de deler gjerne blokker eller notater når de jobber sammen. Vi ser sjelden at elevene jobber i et dokument som etter to timer fremdeles heter «Dokument 1». De vil ta vare på det arbeidet de gjør, og de ser behovet for å lage gode systemer.

Vi har sett at det å jobbe mye digitalt, gjør elevene mer fleksible og løsningsorienterte, spesielt når de skal samarbeide. De lærer mye om hvilke muligheter som finnes for å utnytte det digitale til læring og lagring av stoff de vil ta vare på. Og blir bevisste på hvilke notater det er nyttig å bevare. Samarbeid  med medelever dokumenteres enkelt i en delt blokk eller et delt dokument. Når elevene lærer seg Onenote, forstår de greit liknende systemer som Google Docs og Evernote. Verktøy som Onenote har overføringsverdi. Dette er kunnskap de har nytte av i studier og arbeidsliv seinere.

Johanne

Digital skolehverdag

Denne bloggen er laget av ansatte ved Hamar katedralskole. Gjennom prosjektet -digital skolehverdag vil skolen skape retning for arbeidet med digitale verktøy. I prosjektet vil det settes fokus på hvordan vi kan skape bedre læring gjennom riktig bruk av digitale verktøy.

Digitale løsninger kan ikke per definisjon sies å være gode eller dårlige. Det er bruken som avgjør dette.

Målsettingen for gruppa blir å spre god praksis og skape retning for hvordan Hamar katedralskole skal arbeide for å gi elevene god digital kompetanse. Både gjennom å bruke digitale verktøy i kommunikasjon, organisering og som verktøy i det enkelte fag. Det vil legges vekt på å finne en god balanse mellom å drive eget utviklingsarbeid innenfor området samtidig som et relevant og bredt forskningsgrunnlag ligger i bunn for skolens praksis.

Du kan følge arbeidet vårt på denne bloggen. Vi ønsker en ha en åpen og transparent prosess hvor vi gjerne hører fra deg.

Terje Melheim

Prosjektleder Digital skolehverdag

Hamar katedralskole

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: