Bevisstgjøring av egne tankeprosesser i opplæringssituasjoner  styrker elevenes metakognitive evner. I rapporten Fremtidens skole er dette blant ferdighetene som det legges stort fokus på.  I denne prosessen kan IKT være et nyttig verktøy.

Våre erfaringer  i klasserommet  viser så langt at IKT kan tilby robuste løsninger for å strukturere elevenes arbeid. OneNote, OneDrive og mappestrukturen i Windows er konkrete løsninger på en oversiktlig organisering av skolematerialet hos elever. Til tross for forskjeller i det praktiske utbyttet av disse løsningene, er de gode eksempler på hvordan man kan hjelpe elevene til å få en ryddig oversikt over sine faglige notater og den store mengden av fagmateriale som de etter hvert skaffer seg. Oversikt over og orden i en kontinuerlig voksende mengde av informasjon i forskjellige fag er den ene siden av opplæringsprosessen.

Den andre siden av opplæringsprosessen er elevenes akademiske utholdenhet. Dette er elevenes evne å  » holde ut» i skoleaktiviteter, å overkomme sporadisk kjedsomhet i teoretiske sammenhenger, deres evne til å holde fokus og konsentrasjon over kortere og spesielt lengre sekvenser med skolearbeid.

Dette er utvilsomt en grunnleggende del i oppbyggingen av faktakunnskap hos elever. Her vil elevenes metakognitive evner være avgjørende for om de blir autodidaktiske: selvgående kunnskapssøkere og kunnskapsbrukere.  Autodidaktiske elever er i mye større grad i stand til å heve sitt faglige nivå. Solide grunnleggende basiskunnskaper er avgjørende for å lykkes i den videre læringsprosessen. Disse kunnskapene ligger ikke ett tastetrykk unna, som mange elever har forestilling om. Disse kunnskapene bør /må elevene  ha kognitiv mestring av.

Det bugner av informasjon på nettet.  I den teknologiske verden ser det nå ut til at informative søk på nettet er den mest vanlige måten å skaffe seg informasjon på. Nettopp derfor er oppbygging av basiskunnskap  en viktig forberedende fase i opplæringen  for å gjøre elevene i stand til å bedømme validiteten til informasjonen de finner på nettet.

Digital strukturering av skolearbeidet alene vil neppe føre til økt kunnskapsnivå hos elever. Praktisk erfaring i klasserom tyder på  at strukturering av skolearbeidet er elevenes sekundære aktivitet i opplæringsprosessen. Den primære aktiviteten derimot er informasjonssøk, bearbeiding av og ytterligere fordypning i ny informasjon og repetisjon av den eksisterende faglige informasjonen. Men fordypning i søkets innhold bør imidlertid  være en målrettet aktivitet i en kunnskapssøkende prosess. Da vil elevens  evne til å jobbe konsentrert  med skolearbeid, akademisk utholdenhet, være av avgjørende karakter, og dermed trenes.

OneNote, OneDrive og mappestrukturen i Windows er et konkret svar i dag på en effektiv anvendelse av IKT i læringssituasjoner. Hvordan man best trener og utvikler akademisk utholdenhet hos elever i digitale omgivelser er det derimot ingen  konkrete svar på så langt. Både pedagogisk erfaring i klasserommet og enkelte forskningsresultater avslører den avledende effekten IKT har på elever[1], spesielt faglig svake.

Hvordan kan man skjerpe elevens konsentrasjon i krevende opplæringssituasjoner? Er det fordel å sitte bak skjermen i konsentrasjonskrevende situasjoner med fri tilgang til en mengde av underholdende mediekilder? Hva gjør lesingen på papir ofte mer effektiv og mindre avledende enn lesing på skjerm? Hvorfor er det så lett å bli distrahert foran skjermen?  Er det mulig å skape uforstyrrede arbeidsomgivelser i det digitale landskapet i klasserommet? Hva er veien til en robust digital disiplin hos moderne elever?

Dagens pedagoger bør se med kritiske øyne på de praktiske utfordringene med IKT i undervisningen nettopp for å øke elevenes reelle læringsutbytte.

 

Larissa

 

Kilder:

Blikstad-Balas, M. ( 2012) Digital Literacy in Upper Secondary School – What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction?
https://www.idunn.no/dk/2012/02/digital_literacy_in_upper_secondary_school_-_what_do_studen
( nedlastet 18.01.2016)

 

[1] .ttps://www.idunn.no/dk/2012/02/digital_literacy_in_upper_secondary_school_-_what_do_studen

Reklamer