Oppsummering av høstens elevevaluering av prosjektet «Heldigital skolehverdag»

Prosjektet med de heldigitale klassene evalueres med jevne mellomrom. I slutten av oktober 2015 gjennomførte vi undersøkelser i alle de fem VG1-klassene som er med i årets prosjekt. Her presenterer vi resultatene av undersøkelsene. Svarprosenten på ST er rimelig høy, det er 56 av 61 som har svart. På DH har 30 av 45 elever besvart.

 

Trivsel, læringsmiljø og konsentrasjon i digitale omgivelser

96% av elevene på studiespesialiserende, og rundt 80% av elevene på DH sier at de trives. Dette trenger jo ikke ha noen sammenheng med prosjektet å gjøre, men det er greit å vite. Det som imidlertid er svært interessant for prosjektets del, er dette med læringsmiljø og konsentrasjon. På DH sier rundt 60% at de trives med læringsmiljøet. På studiespesialiserende er dette tallet høyere: 90%. Når det gjelder konsentrasjon, mener de aller fleste på studiespesialiserende at de får konsentrert seg i timene, tallet er noe lavere på DH. Men vi spurte videre: «Dersom du sliter med å konsentrere deg, hva skyldes dette? » Noen elever på DH uttrykker at dette skyldes PCen  (4 av 30 uttrykker dette). På studiespesialiserende gjelder dette 5 av 56. Så å si alle som har svart både på DH og ST uttrykker at det er positivt å ha PC tilgjengelig i alle fag (I den ene ST-klassen er det tre elever som  mener at det å ha PC tilgjengelig kan føre til distraksjon).

 

Bruk av Onenote

Når det gjelder bruk av Onenote, er elevene på ST klart mer positive enn elevene på DH. 82% i den ene ST-klassen og 96% i den andre ST-klassen mener at Onenote er positivt. Åtte av 30 elever på DH uttrykker at de ikke liker Onenote. På ST brukes klassenotatboka minst i fag som matte, kroppsøving og fremmedspråk. Det elevene trekker fram som positivt med Onenote, er at alt er samla på ett sted og at alt lagres automatisk. Det som trekkes fram som litt negativt, er at man kan rote det til for hverandre i samarbeidsområdet. Men mulighetene for å passordbeskytte deler av dette området løser dette problemet. Noen elever er ikke så fornøyde med designet til Onenote. I fjorårets prosjekt var også Onenote noe av det elevene var mest fornøyde med. Onenote er også omtalt i flere andre bloggposter på denne siden – her og her for eksempel.

 

Tekniske utfordringer med PCen

Dessverre har vi opplevd en del tekniske utfordringer med maskinvaren i inneværende skoleår. Undersøkelser fra i høst viste at 84% av elevene i 1STG og 64% av elevene i 1STF hadde opplevd problemer med PCen av ulik art. Tilsvarende høye tall har vi fra 1DH. Dette er svært uheldig, men vi jobber kontinuerlig med å løse problemene og har tett dialog med Microsoft. Elevene liker imidlertid godt å jobbe på touchskjerm, og nærmere 100% i begge ST-klassene foretrekker touch framfor vanlig skjerm.  (Her har vi ikke tall fra DH) Når det gjelder skjermstørrelse, mener de også at 15 tommer, som de andre elevene har, er for stort. Men mange kan tenke seg 13 tommer i stedet for 11 som de har nå.

 

Brettbøker

På grunn av de nevnte tekniske problemene, har en del elever opplevd noe problematikk rundt bruk av Brettbokas offlineversjon. 18 elever på ST har hatt slike problemer med Brettboka. Tallene er nokså like prosentvis for DH. Disse utfordringene var nærmest ikke-eksisterende i fjor. Elevene er gjort oppmerksomme på en onlineversjon av Brettboka som de greit har tilgang til. Mange av utfordringene knytta til Brettboka har vi nå løst. Elevene er stort sett fornøyde med å ha digitale bøker, men som i fjor så utmerker matematikk seg som et fag de helst ville hatt papirbok i. Det må vi ta med videre i prosjektevalueringen. Typiske «lesefag» som samfunnsfag, naturfag og geografi kommer også opp på lista over fag elevene ville foretrukket papirbok i. Men her er det ikke flertall. Rundt 50% ville ha foretrukket papirbok i matematikk.

 

Her har vi ferske tall fra januar 2016 for ST:

1STF:

1STF

1STG:

Her ser  vi at det er litt forskjeller mellom de to klassene. Men kun 3 av de 56 som har svart ville foretrukket papirbøker. Når det gjelder hvilke fag de evt. ville hatt papirbok i, er tallene slik:

1STG

1STF:

1STF2

1STG:

1STG2

Dette er noen av resultatene vi har ut fra det elevene har svart i undersøkelsene vi hittil har hatt.

Hvis dere ønsker å se hele undersøkelsen og tallmaterialet, kan dere ta kontakt med Yngve Nygaard.

 

 

Johanne

 

 

Reklamer