Denne bloggen er laget av ansatte ved Hamar katedralskole. Gjennom prosjektet -digital skolehverdag vil skolen skape retning for arbeidet med digitale verktøy. I prosjektet vil det settes fokus på hvordan vi kan skape bedre læring gjennom riktig bruk av digitale verktøy.

Digitale løsninger kan ikke per definisjon sies å være gode eller dårlige. Det er bruken som avgjør dette.

Målsettingen for gruppa blir å spre god praksis og skape retning for hvordan Hamar katedralskole skal arbeide for å gi elevene god digital kompetanse. Både gjennom å bruke digitale verktøy i kommunikasjon, organisering og som verktøy i det enkelte fag. Det vil legges vekt på å finne en god balanse mellom å drive eget utviklingsarbeid innenfor området samtidig som et relevant og bredt forskningsgrunnlag ligger i bunn for skolens praksis.

Du kan følge arbeidet vårt på denne bloggen. Vi ønsker en ha en åpen og transparent prosess hvor vi gjerne hører fra deg.

Terje Melheim

Prosjektleder Digital skolehverdag

Hamar katedralskole

Reklamer